Nederduitsch Hervormde Kerk
Windhoek

Oor ons 

Die Hervormde kerk in Namibië is maar 'n klein kerkie met 8 gemeentes in die land, te wete, Gobabis, Tsumeb, Grootfontein, Otjiwarongo, Outjo, Namibkus (Walvisbaai, Swakopmund en Hentiesbaai), Namib Suid (Mariental tot Oranjemund) en Windhoek (wat Okahandja insluit). Ons ring se naam is die Ring van Dorsland.

Ons is een van die drie susterskerke. Ons kan beskryf word as 'n konserwatiewe behoudende kerk. Maar ons dink nogtans voortdurend dinamies en vernuwend.

Ons word bedien deur 'n dominee. In ons geval in Windhoek is dit Ds. FH Ras, wat sedert Oktober 2011 aan die gemeente verbonde is.

Ons gemeente is verdeel in 25 geografiese wyke, wat bedien word deur 'n ouderling en diaken in elke wyk.

Ons sing uit die liedboek van die kerk, Psalms en gesange, doop klein en gebruik Nagmaal, 5 keer per jaar om 'n tafel.. 

 Hier in Windhoek is ons eredienste elke Sondag 9:00 en in Okahandja, elke tweede Sondag 12:00 in die NG Kerk.

Ons gemeente het so ongeveer 500 lidmate wat in en om Windhoek woon. Vanweë die feit dat ons ’n relatiewe klein gemeente is, beteken dit dat ons mekaar ken en lekker saamwerk. Ons gemeente het ’n gemoedelike en gemaklike geaardheid.

Ons is veral bekend vir die Biltongfees, wat deur ons gemeente aangebied word. Dit is die grootste fees van sy soort in Namibië. Ons is in vennootskap met Standard Bank.

’n Groot deel van die mense wat op ’n Sondag in die kerk is, kuier lekker by die teedrinkery na die diens; ons hou verskeie sosiale projekte deur die jaar, soos wyksprojekte, gemeentekamp, jeugfunksies, golfdae ens. Ons het selfs al ’n keer of ’n dans aangebied.

Ons het ook 3 baie lekker Bybelstudie-groepe waarby mense van verskeie kerke inskakel: Dinsdae oggende vir bejaardes, Dinsdae aande een groep vir almal en een groep vir jongmense spesifiek.

Kom kuier gerus een Sondag by ons.