Oor ons 

Die Hervormde kerk in Namibië is maar 'n klein kerkie met 8 gemeentes in die land, te wete, Gobabis, Tsumeb, Grootfontein, Otjiwarongo, Outjo, Namibkus (Walvisbaai, Swakopmund en Hentiesbaai), Namib Suid (Mariental tot Oranjemund) en Windhoek (wat Okahandja insluit). Ons ring se naam is die Ring van Dorsland.

Ons is een van die drie susterskerke. Ons kan beskryf word as 'n konserwatiewe behoudende kerk. Maar ons dink nogtans voortdurend dinamies en vernuwend.

Ons word bedien deur 'n dominee. In ons geval in Windhoek is dit Ds. FH Ras, wat sedert Oktober 2011 aan die gemeente verbonde is.

Ons gemeente is verdeel in 25 geografiese wyke, wat bedien word deur 'n ouderling en diaken in elke wyk.

Ons sing uit die liedboek van die kerk, Psalms en gesange, doop klein en gebruik Nagmaal, 5 keer per jaar om 'n tafel..